Analiza Cantitativa a Evolutiei Principalelor Riscuri Bancare

CAPITOLUL I. Elemente generale legate de sistemului bancar Pag
1.1. Componentele sistemului bancar si funcţiile sale 6
1.2. Tipologia bǎncilor şi a altor instituţii bancare 7
1.3. Relaţiile instituţiilor de credit cu Banca Centrală 12
1.4. Operaţii bancare 13
CAPITOLUL II. Coordonate de bază privind managementul bancar
2.1. Indicatorii de performanţa bancară 21
2.2 Definirea riscurilor bancare 27
2.3. Clasificarea riscurilor bancare 30
2.4. Evoluţii şi tendinţe privind riscurile bancare 35
2.4.1. Evoluţia ratei dobânzii ,componentǎ a ricului de piaţǎ 37
2.4.2.Dinamica inflaţiei in România 41
CAPITOLUL.III. Factorii determinanţi ai creditului acordat populaţiei.
Model econometric
3.1. Specificarea si definirea modelului multifactorial 43
3.2. Identificarea modelului multifactorial 44
3.3. Estimarea parametrilor modelului multifactorial 45
3.3.1. Ipoteze pentru estimarea parametrilor 45
3.4. Analiza legǎturii dintre variabila endogenǎ şi cele exogene 47
CAP.IV. Realizarea previziunilor folosind modelul ARIMA 59
CONCLUZII 64
BIBLIOGRAFIE 69

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu