Analiza Statistica a Castigului Salarial Nominal Mediu Net pe Judete ale Romaniei in Anul 2007

I. Obiectivul proiectului
a. Verificarea existentei unei relatii între 2 variabile categoriale
b. Verificarea existentei unei relatii între 2 variabile numerice
II. Crearea bazei de date
a. Se identifică minim 4 variabiale statistice (2 numerice, 2 categoriale), conform
obiectivului cercetării
b. Se definesc variabilele si se introduc datele în editorul de date folosind un
program statistic (Excell, SPSS)
c. Se verifică datele introduse (outlieri, greseli, valori lipsă)
III. Descrierea statistică a variabilelor
a. Pentru variabile categoriale: proporţii, valoarea dominantă, diagrama de structură, diagrama Pareto
b. Pentru variabile numerice: nivelul mediu (media aritmetică, modul, mediana), dispersia (varianţa, intervalul mediu de variaţie, coeficientul de variaţie), forma distribuţiei (asimetrie, boltire), concentrare, grafice specifice (histograma, curba frecvenţelor, box-plot, curba de concentrare)
IV. Inferenţa statistică
a. Estimarea prin interval de încredere a unei medii
b. Estimarea prin interval de încredere a unei proporţii
c. Testarea unei valori medii cu o valoare fixă
d. Testarea unei proporţii cu o valoare fixă
V. Analiza statistică a legăturilor dintre variabile
a. Analiza varianţei (ANOVA)
b. Analiza de corelaţie si asociere
c. Analiza de regresie
VI. Concluzii
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu