Analiza Statistica a unei Distributii Univariate

CAP.I OBIECTIVUL PROIECTULUI
CAP.II SISTEMATIZAREA ŞI PREZENTAREA DATELOR STATISTICE
2.1 GRUPAREA PE INTERVALE DE VARIAŢIE
2.2 FRECVENŢA RELATIVĂ
2.3 FRECVENŢA CUMULATĂ
2.4 FRECVENŢA RELATIVĂ CUMULATĂ :
2.5 POLIGONUL ŞI CURBA FRECVENŢELOR. CURBA FRECVENŢELOR CUMULATE 6
CAP.III. DESCRIEREA STATISTICĂ A DISTIBUŢIEI STATISTICE
3.1 INDICATORI AI TENDINŢEI CENTRALE
3.1.1 Media aritmetica simplă
3.1.2 Modul: \
3.1.3 Mediana
3.1.4 Generalizarea medianei: Quantilele
3.1.5 Mediala
3.2 INDICATORI AI DISPERSIEI, ASIMETRIEI ŞI BOLTIRII
3.2.1 Indicatorii simpli ai dispersiei
3.2.1.1 Amplitudinea variaţiei
3.2.1.2 Abaterea individuală
3.2.2 Indicatori sintetici ai dispersiei
3.2.2.1 Abaterea medie liniară
3.2.2.2 Intervalul mediu de variaţie
3.2.2.3 Varianţa
3.2.2.4 Abaterea medie pătratică:
3.2.2.5 Coeficientul de variaţie
3.2.3 Indicatori ai dispersiei în sistemul medianei
3.2.3.1 Intervalul interquartilic
3.2.3.2 Semiinterquartila
3.2.3.3 Coeficientul de variaţie interquartilic
3.2.3.4 Intervalul interdecilic
3.2.3.5 Semiinterdecila
3.2.3.4 Coeficientul de variaţie interdecilic
3.2.4 Indicatori ai formei
3.2.4.1 Indicatori ai asimetriei
1.Asimetria in mărime absolută
2.Coeficientul Yule
3.Coeficientul empiric de asimetrie Pearson
4.Coeficientul de asimetrie Pearson
5.Coeficientul de asimetrie Fisher
3.2.4.2 Indicatori ai boltirii
1)Coeficientul de boltire Pearson
2)Coeficientul de boltire Fisher
CAP.IV ESTIMAREA ŞI TESTAREA MEDIEI
CAP.V CONCLUZII
Bibliografie:
ANEXA 1
ANEXA 2
ANEXA 3 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu