Drumurile Publice din Romania pe Macroregiuni si Judete in Anul 2008

CAP.1 Obiectivul proiectului
CAP.2 Crearea bazei de date
CAP.3 Descrierea statistică a variabilelor
VARIABILE CATEGORIALE
Proportii:
Valoarea dominanta
Diagrama de structura
VARIABILE NUMERICE:
Nivelul mediu
Media aritmetica simpla
Modul
Mediana:
Dispersia
Abaterea medie liniara
Varianta
Abaterea medie patratica(s)
Intervalul mediu de variatie
Coeficientul mediu de variatie (υ)
Coeficientul de asimetrie Pearson:
Coeficientul de boltire Pearson
Concentrarea
Abaterea mediala-mediana:
Mediala
Unitatea mediala:
Coeficientul de concentrare:
Histograma si curba frecventelor:
Box- plot:
Quartilele:
Decilele.
Curba de concentrare:
CAP4. Inferenta statistică
Estimarea medie prin interval de incredere
Estimarea proportiei judetelor care au un nivel al kilometrilor de drumuri publice sub medie prin interval de incredere
Testarea semnificatiei mediei cu o variabila fixa
Testarea unei proportii cu o valoare fixa
CAP.5 Analiza statistică a legăturilor dintre variabile
Analiza variantei ( ANOVA):
Analiza de corelatie si regresie
CAP.6 Concluzii
Bibliografie 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu