Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire Profesionala ale Operatorului CNC

CAP I. Prezentarea S.C.
1.1 Prezentarea generala a firmei
A. Scurt istoric
B. Date de identificare
C. Obiect de activitate
D. Situatia financiara
1.2 Fabrica CIICAE.
A. Organigrama Fabrica
B. Profil de activitate
C. Dotari
D. Premise legislative
E. Aplicarea legislatiei in cadrul societatii
CAP II. Stabilirea masurilor de securitate si sanatate in munca
2.1. Sistemul de munca
A. Mijloace de productie
B. Sarcina de lucru
Fisa postului
2.2. Factori de risc identificati
A. Factori de risc proprii mijloacelor de productie
B. Factori de risc proprii mediului de munca
C. Factori de risc sarcinii de munca
D. Factori de risc proprii executantului
2.3. Fisa de evaluare a postului de Operator CNC.
CAP III. Concluzii
BIBLIOGRAFIE 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu