Influenta Infectiei cu Virusul Leucozei Enzootice Bovine si a Starii de Hipersensibilizare Tuberculinica asupra Concentratiei Imunoglobulinelor G Circulante la Animale Adulte

Introducere
Partea I - Date bibliografice
Cap. I - Leucoza enzootică bovină. Generalităţi.
Cap. II - Modificări ale profilului imunologic la bovine infectate cu virusul leucozei enzootice bovine
II. 1. Modificări ale efectorilor imuni umorali. Interferonii.
11.2. Influenţa infecţiei cu virus LEB asupra efectorilor imuni
celulari.
11.3. Modificări legate de alterarea supravegherii imune.
Cap.III - Tuberculoza. Generalităţi.
Cap. IV - Perturbatori ale activităţii imune în condiţii de hipersensibilizare tuberculinică
IV. 1. Efectori imuni umorali implicaţi
IV. 1.1. Lizozimul
IV. 1.2. Complementul
IV. 1.3. Properdina
IV.2. Efectori imuni celulari implicaţi
IV.2.1. Fagocite polimorfonucleare
IV.2.2. Fagocite mononucleare
Cap. V - Metode de dozare a concentraţiei IgG circulante
V.l. Difuzia simplă bidimensională (Testul Mancini)
V.2. Imunoelectroforeza
V.3. Anticorpii monoclonali
5.4. Imunofluorescenţa
5.5. ELISA
Partea a II-a - Cercetări proprii, Scopul lucrării
Cap. I - Material biologic
1.1. Probe biologice
1.2. Metode de prelevare şi păstrare
Cap. II - Utilizarea metodei Mancini pentru dozarea IgG, folosind reactivi standard. Scara etalon.
II. 1. Materiale şi metode
11.2. Rezultate
11.3. Discuţii
Cap. III - Evaluarea concentraţiei IgG la bovine cu leucoză enzootică bovină şi hipersensibilizarea tuberculinică prin metoda Mancini
III. 1. Materiale şi metode
111.2. Rezultate
111.3. Discuţii
Cap. IV - Influenţa extractului de Calendula şi Echinaceea asupra concentraţiei de IgG circulante la bovine cu LEB şi hipersensibilizarea tuberculinică prin metoda Mancini
IV. 1. Materiale şi metode
IV.2. Rezultate
IV.3. Discuţii
Concluzii
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu