Model Econometric pentru Numarul de Salariati din Economie

1. Introducere – prezentarea variabilelor modelate
2. Modelarea econometrică
2.1. Prezentarea datelor
2.2. Reprezentarea grafică a variabilelor cu ajutorul norului de puncte
2.3. Prezentarea ipotezelor modelului
2.4. Estimarea parametrilor ecuaţiei de regresie
2.5. Raportul de corelaţie - R², la nivel de eşantion şi de populaţie (generalizarea), cu ajutorul testului Fisher
2.6. Testarea semnificaţiei parametrilor ecuaţiei de regresie – testul Student
2.7. Testarea ipotezei normalităţii erorilor – testul Lilliefors
2.8. Testarea homoscedasticităţii erorilor – testul Bartlett
2.9. Testarea independenţei erorilor – testul Durbin Watson
2.10. Intervale de încredere pentru parametrii ecuaţiei de regresie
2.11. Previziunea variabilei Y
3. Concluzii
4. Bibliografie
Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu