Observatii privind Influenta Prelucrarii Finale asupra Calitatii Carcaselor de Pasare

PARTEA I DATE BIBLIOGRAFICE PRIVIND INFLUENŢA PRELUCRĂRII FINALE ASUPRA CALITĂŢII CARCASELOR DE PASĂRE 4
INTRODUCERE 5
CAPITOLUL I - CARNEA DE PASĂRE 7
1.1 Importanţa consumului de carne de pasăre în alimentaţia omului 7
1.2 Tendinţe actuale în ceea ce priveşte consumul de carne de pasăre în Romania şi lume 8
1.3 Structura şi compoziţia chimică a cărnii de pasăre 10
1.4 Valoarea nutritivă a cărnii 13
CAPITOLUL II - TEHNOLOGIA GENERALĂ DE PRELUCRARE A CĂRNII DE PASĂRE 15
2.1 Modalităţi de prelucrare a pasărilor în abator 15
2.2 Prelucrarea finală a păsărilor în abator 17
CAPITOLUL III – MICROFLORA CĂRNII DE PASĂRE 23
3.1 Contaminarea carcaselor de pasăre în timpul prelucrării în abator 24
3.1.1 Microorganisme patogene 24
3.1.2 Microorganisme de poluare 27
3.2 Modalităţi de diminuare a contaminări cu micoorganisme a carcaselor de pasăre în abatoare 29
PARTEA A II-A CERCETĂRI PROPRII 37
CAPITOLUL IV – DATE MONOGRAFICE PRIVIND ABATORUL ÎN CARE S-A EFECTUAT STUDIUL 38
4.1 Scurt istoric al societăţii 38
4.2 Prezentarea generală a capacităţilor de producţie şi a stării tehnice 38
4.3 Organizarea activităţii în cadrul abatorului luat în studiu 39
4.3.1 Instalaţii şi dotări din cadrul abatorului 42
CAPITOLUL V – DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC ÎN CADRUL ABATORULUI 45
5.1 Prelucrarea iniţială a păsărilor 45
5.2 Prelucrarea finală a păsărilor 50
CAPITOLUL VI - OBSERVAŢII PRIVIND INFLUENŢA PRELUCRĂRII FINALE ASUPRA CARCASELOR DE PASĂRE 56
6.1 Material şi metodă de lucru 56
6.2 Rezultate şi discuţii 58
6.2.1 Rezultate şi discuţii privind identificarea defectelor carcaselor de pasăre datorită prelucrării finale 63
6.3 Concluzii 64
CAPITOLUL VII – CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 66
BIBLIOGRAFIE 68

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu