Particularităţile biologice şi ecologice ale speciilor genurilor Sylvia şi Phylloscopus (Passeriformes, Sylviidae) în ecosistemele naturale şi antropizate (2011)

1. ISTORICUL CERCETĂRILOR ORNITOLOGICE ŞI CARACTERISTICA ECOSISTEMELOR NATURALE ŞI ANTROPIZATE STUDIATE
 • 1.1 Scurt istoric al cercetărilor ornitologice în Republica Moldova
 • 1.2 Cercetările recente despre speciilor genurilor Sylvia şi Phylloscopus din Europa
 • 1.3 Caracterizarea fizico-geografică a ecosistemelor naturale şi antropizate
2. METODE ŞI MATERIALE DE CERCETARE. STAŢIONARELE DE CERCETARE
 • 2.1 Metode şi materiale de cercetare
 • 2.2 Staţionarele de cercetare
3. PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE ALE SPECIILOR GENURILOR SYLVIA ŞI PHYLLOSCOPUS (SYLVIIDAE) ÎN ECOSISTEME NATURALE ŞI ANTROPIZATE
 • 3.1 Lista sistematică a genurilor Sylvia şi Phylloscopus întîlnite pe teritoriul Republicii Moldova
 • 3.1.2 Originea zoogeografică a speciilor genurilor Sylvia şi Phylloscopus (Sylviidae)
 • 3.2 Particularităţile biologice şi ecologice ale speciilor genurilor Sylvia şi Phylloscopus
 • (Sylviiidae) în ecosisteme naturale şi antropizate
 • 3.2.1 Fenologia speciilor genurilor Sylvia şi Phylloscopus (Sylviidae) în ecosistemele naturale şi antropizate
 • 3.2.2. Selectarea şi marcarea teritoriului de cuibărire la genurile Sylvia şi Phylloscopus în ecosistemele naturale şi antropizate
 • 3.2.3. Cuibul şi construcţia lui
 • 3.2.4 Ponta. Dimensiunile şi coloritul ouălor. Incubaţia
 • 3.2.5 Ecloziunea puilor. Dezvoltarea postembrionară şi comportamentul de apărare
 • 3.2.6. Hrănirea puilor şi comportamentul parental
 • 3.2.7. Succesul reproductiv la speciile genurilor Sylvia şi Phylloscopu
4. ANALIZA SINECOLOGICĂ ŞI ROLUL SPECIILOR GENURILOR SYLVIA ŞI PHYLLOSCOPUS ÎN ECOSISTEME NATURALE ŞI ANTROPIZATE
 • 4.1. Constanţa speciilor genurilor Sylvia şi Phylloscopus în ecosisteme naturale şi antropizate
 • 4.2. Dominanţa speciilor genurilor Sylvia şi Phylloscopus în ecosisteme naturale şi antropizate
 • 4.3. Indicele de semnificaţie ecologică speciilor genurilor Sylvia şi Phylloscopus în ecosisteme naturale şi antropizate
 • 4.4 Indicele preferinţei biotopice relative speciilor genurilor Sylvia şi Phylloscopus în ecosisteme naturale şi antropizate
 • 4.5. Densitatea, distribuţia şi habitatele caracteristice ale speciilor genurilor Sylvia şi Phylloscopus în ecosisteme naturale şi antropizate
 • 4.5.1 Habitatele caracteristice şi densitatea speciilor genurilor Sylvia şi Phylloscopus
 • 4.5.2 Distribuţia speciilor genurilor Sylvia şi Phylloscopus
 • 4.5.3 Relaţiile teritoriale interspecifice
 • 4.6. Rolul speciilor de păsări din genurile Sylvia şi Phylloscopus în natură
 • 4.6.1 Efectele impactului antropic
CONCLUZII GENERALE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu