Procesul Bologna

1. Definirea temei de cercetare
2. Stabilirea obiectivelor cercetării
3. Identificarea ipotezelor şi a variabilelor studiilor
4. Identificarea colectivităţii cercetate
5. Organizarea modului de desfăşurare a activităţii pe teren
6. Determinarea mărimii eşantionului şi a caracteristicilor acestuia
7. Pregătirea chestionarului
8. Prelucrarea, analiza şi interpretarea datelor
9. Concluzii
10. Chestionar
11. Bibliografie 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu