Proiect Bazele Statisticii

CAPITOLUL 1
Obiectivul proiectului
1.1 Prezentarea notiunii de migratie
1.2 Cauzele migratiei
1.3 Exodul rural
CAPITOLUL 2
Sistematizarea si prezentarea datelor( tabelara si grafica)
2.1 Baza de date
2.2 Sistematizare si prezentarea tabelara a datelor
2.2.1 Frecvente relative si frecvente cumulate
2.3 Sistematizarea si prezentarea grafica a datelor
Poligonul si curba frecventelor
Poligonul si curba frecventelor cumulate crescator
Poligonul si curba frecventelor cumulate descrescator
Histrograma
CAPITOLUL 3
Descrierea statistica a unei distributii
3.1 Indicatori ai tentintei centrale
3.1.1 Media aritmetica
3.1.2 Modul (Dominanta)
3.1.3 Mediana
3.1.3.1 Generalizarea medianei: Qurtilele
3.1.3.2 Decilele
3.1.4 Mediala
3.1.5 Relatii intre valorile tendintei centrale
3.2 Indicatori ai dispersiei
3.2.1 Indicatori simpli ai dispersiei
3.2.1.1 Amplitudinea variatie
3.2.1.2 Abaterea individuala
3.2.2 Indicatori sintetici ai dispersiei
3.2.2.1 Abaterea medie liniara
3.2.2.2 Varianta ( dispersia)
3.2.2.3 Abaterea medie patratica( deviatia standard)
3.2.2.4 Coeficientul de variatie
3.2.3 Masurarea dispersiei in sistemul median
3.2.3.1 Indicatori ai dispersiei in sistemul median
3.3 Indicatori ai formei
3.3.1 Asimetria
3.3.1.1 Asimetria in marime absoluta
3.3.1.2 Coeficientul Yule
3.3.1.3 Coeficientii de asimetrie Pearson
3.3.1.3.1 Coeficientul empiric de asimetrie Pearson
3.3.1.3.2 Coeficientul de asimetrie Pearson
3.3.1.4 Coeficientul de asimetrie Fisher
3.3.2 Boltirea
3.3.2.1 Coeficientul de boltire Pearson
3.3.2.2 Coeficientul de boltire Fisher 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu