Statistica Concursuri Promotionale

Introducere
Capitolul 1 Proiectarea şi redactarea chestionarului
1.1. Ipotezele generale
1.2. Ipotezele statistice ( toate variantele)
1.3. Obiectivele cercetării
1.4. Consideratii privinde elaborarea chestionarului
1.4.1 Tipul de intrebari utilizate
1.4.2 Ordinea de aranjare a intrebarilor
1.4.3 Tipuri de scale utilizate
1.4.4 Schema legaturilor dintre intrebari
1.4.5 Forma finala a chestionarului
Capitolul 2 Consideraţii metodologice privind eşantionarea
2.1. Populaţia cercetată şi mărimea acesteia
2.2. Stabilirea mărimii eşantionului
2.3. Alegerea unităţii de observare,de eşantionare şi de analiză
2.4. Alegerea metodei de eşantionare
2.5.Asigurarea reprezentativităţii eşantionului
2.5.1. Planificarea activitatii de teren
2.5.2. validarea eşantionului
Capitolul 3 Analiza şi interpretarea datelor primare şi secundare
3.1. Statistica fiecărei întrebări
3.2. Estimarea parametrilor populaţiei pentru cele mai importante variabile ale cercetării ( estimare punctuală şi prin intervale de încredere)
3.3. Grafice pentru statistica celor mai importante variabile
3.4. Testarea ipotezelor statistice ale cercetării cu diferite metode
3.5. Analiza legăturii dintre două variabile
3.6. Analiza asocierii dintre variabile
Concluzii, propuneri.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu