Stilul de Viata al Sucevenilor

Consideraţii metodologice necesare
Definirea temei de cercetare
Stabilirea obiectivelor cercetării
Identificarea ipotezelor şi a variabilelor studiului
Definirea colectivităţii cercetate, a unităţii de cercetare şi a unităţii de sondaj
Stabilirea mărimii eşantionului şi a metodei de eşantionare
Organizarea modului de desfăşurare a activităţii pe teren: stabilirea bugetului în funcţie de timp şi costuri
Centralizarea rezultatelor chestionarelor şi prelucrarea datelor
Interpretarea datelor anchetei
Corelaţii posibile în interpretarea rezultatelor anchetei
Concluzii şi propuneri
Chestionar
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu