Strategii Investitionale in Afaceri - Cabinet Medical Veterinar

1. Prezentarea firmei si a programului investitional propus de aceasta
2. Prezentarea situaţiei bilanţiere a ultimului exercitiu si calculul indicatorilor financiari pe baza de bilant ; realizarea analizei ALTMAN, a analizei CONAN-HOLDER.
3. Analiza SWOT si identificarea strategiilor.
4. Prezentarea indicatorilor cu caracter general.
5. Calculul indicatorilor statici de fundamentare a eficienţei economice a investiţiilor supunand spre analiza 3 variante de proiect de investitii.
6. Calculul indicatorilor imobilizărilor, ştiind că fondurile se cheltuiesc la inceputul anului.
7. Calculul indicatorilor actualizaţi la momentele punerii în folosinţă a obiectivului de investiţie si a scoaterii din folosinta , folosind o rata de actualizare folosită este a = 24%.
8. Calculul indicatorilor propuşi de metodologia Băncii Mondiale folosind aceiasi rata de actualizare(a = 24%).
9. Centralizarea tuturor indicatorilor de fundamentare a eficienţei economice a investiţiilor şi evidenţierea variantei optime de proiect de investitii.
10. Concluzii si propuneri privind imbunatatirea deciziei de investitii precum si cresterea rentabilitatii firmei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu