Analiza Comparativa a Televizoarelor LCD

Capitolul I : Introducere
Capitolul II : Prezentarea produsului şi a grupei de produse din care face parte.
2.1: Prezentarea firmelor care produc televizoare LCD
2.2: Prezentarea în ansamblu a televizoarelor LCD
2.3: Alegerea produsului etalon
Capitolul III : Prezentarea caracteristicilor generale ale produsului
Capitolul IV : Metode de analiză comparativă
Capitolul V : Metoda expertizei
Capitolul VI : Calcului indicatorului sintetic al calităţii (ICQ)
Capitolul VII : Concluzii