ANALIZA ECONOMICĂ – FINANCIARĂ A REZULTATELOR FIRMEICAPITOLUL I
:
PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII S.C.SANTIERUL NAVAL DAMEN.S.AGALATI
1.1 Structuri organizatorice1.2 Piaţa şi concurenţa.1.3Premiză a analizei economico-financiare
CAPITOLUL II
:
SITUATII PRIN STRUCTURA SI EVOLUTIA CHELTUIELILOR
2.1 Clasificarea cheltuielilor firmei;2.2 Metode de analiză a cheltuielilor;2.3 Analiza structurală a cheltuielilor şi orientarea strategică a firmei;2.4 Analiza factorială a principalelor categorii de cheltuieli;
CAPITOLUL III
:
ANALIZA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ A FIRMEI
3.1 Principii de bază ale analizei financiare;3.2 Strategii în domeniul cifrei de afaceri3.3. Analiza dinamicii cifrei de afaceri3.4 Analiza factorială a cifrei de afaceri3.5 Mecanisme de creare a valorii adăugate;3.5.1 Valoarea adăugată ca instrument de gestiune:3.6 Analiza rezultatelor firmei
CAPITOLUL IV
:
INDICATORI DE RENTABILITATE SI CAPACITATEA DE AUTOFINANTARE
4.1 Analiza indicatorilor parţiali ai rentabilităţii;4.2 Analiza factorială a rezultatului exploatării;4.3 Capacitatea de autofinanţare şi autofinanţarea;4.4 Analiza rentabilităţii prin metoda ratelor;4.4.1 Analiza rentabilităţii comerciale;4.4.2 Analiza ratei rentabilităţii economice;4.4.3 Analiza ratei rentabilităţii resurselor consumate;4.4.4 Analiza ratei rentabilităţii resurselor financiare;4.5 Analiza rezultatelor firmei;
CAPITOLUL V
:
CONCLUZII ŞI PROPUNERI
.
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu