Analiza Gestiunii Resurselor Umane

Introducere 2
CAPITOLUL 1. Prezentarea societăţii 3
1.1. Scurt istoric 3
1.2. Tipul întreprinderii 6
1.3. Obiectul de activitate 6
CAPITOLUL 2.Resursele umane ale societăţii 9
2.1 Nivelul resurselor umane la Salina Ocna Dej 9
2.2. Structura personalului 12
2.3.Compartimentul Resurse Umane 21
CAPITOLUL 3.Conţinut, pregătirea şi dezvoltarea personalului 23
3.1.Concept 23
3.2. Importanţa pregătirii şi dezvoltării personalului 28
CAPITOLUL 4. Programul de pregătire profesională la Salina Ona Dej 29
4.1. Identificarea nevoilor de pregătire profesională 29
4.2. Stabilirea necesarului de instruire 30
4.3. Responsabilităţi 37
CAPITOLUL 5.Metode de instruire 38
5.1. Instruirea personalului la Salina Ocna Dej 38
5.2. Instruirea în domeniul managementul calităţii 39
5.3. Instriurea în domeniul managementului mediului 40
5.4. Instruirea în domeniul managementului sănatăţii şi securităţii in muncă 40
5.5. Instruirea în domeniul siguranţei produselor 41
5.6. Conştientizarea personalului 42
CAPITOLUL 6. Eficacitatea procesului de instruire 42
CONCLUZII 45
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 47

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu