Aspectele juridice şi practice privindconstituirea şi funcţionarea societăţilor peacţiuni

Capitolul I.
Constituirea societăţilor pe acţiuni ..........5
1.1. Noţiunea, caracterele şi trăsăturile specifice ale societăţii pe acţiuni……5
1.2. Actul constitutiv al societăţii pe acţiuni ………………………………....7
1.3. Modalităţi de constituire a societăţii pe acţiuni………………………....10
1.4. Formalităţile necesare constituirii societăţii pe acţiuni…………............15
Capitolul II. Funcţionarea societăţilor pe acţiuni .........24
2.1. Acţiunile emise de societate…………………………….. ……………..24
2.2. Adunarea generală a acţionarilor………………………………………..30
2.3. Administrarea societăţii………………………………………………....33
2.4. Controlul gestiunii societăţii………………………………………….....37
2.5. Emiterea de obligaţiuni……………………………………………….....41
2.6. Registrele şi situaţiile financiare anuale ale societăţii ……………….....43
Studiul de caz .....................................................47
Concluzii .......................................54
Bibliografie ....................................................58

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu