Biblioteci Publice

CAP I OBIECTIVUL PROIECTULUI
CAP II OBSERVAREA STATISTICĂ
 II.1. VARIABILE STATISTICE
II.2. SURSE DE DATE STATISTICE
CAP III SISTEMATIZAREA ŞI PREZENTAREA DATELOR STATISTICE
'III.1. GRUPAREA PE INTERVALE DE VARIAŢIE
III.2. FRECVENŢA RELATIVĂ
III.3. FRECVENŢA CUMULATĂ
 CAP IV REPREZENTAREA GRAFICĂ
IV.1. CURBA FRECVENŢELOR
CAP V INDICATORI AI TENDINŢEI CENTRALE
V.1. MEDIA ARITMETICĂ
V.2. MEDIANA
V.3. MODUL
CAP VI INDICATORI SINTETICI AI VARIAŢIEI
VI.1. ABATEREA MEDIE PĂTRATICĂ
VI.2. INTERVALUL MEDIU DE VARIAŢIE
VI.3. COEFICIENTUL DE VARIAŢIE
CAP VII INDICATORI AI FORMEI
VII.1. INDICATORI AI ASIMETRIEI
VII.1.1. COEFICIENTUL YULE
VII.2. INDICATORI AI BOLTIRII
VII.2.1. COEFICIENTUL DE BOLTIRE PEARSON
CAP VIII INDICATORI AI CONCENTRĂRII
VIII.1. COEFICIENTUL ABATERII MEDII GINI
CAP IX CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXA 1
 ANEXA 2

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu