COMUNA BRODINA. CARACTERISTICIGEOGRAFICE Ş I VULNERABILITATEA LARISCURILE NATURALE

I. INTRODUCERE ............................. 3
I.1 Obiectivele lucrării........................ 3
I.2 Istoricul cercetărilor privind tema şi zona de studiu .......... 4
II. ÎNCADRAREA GEOGRAFICĂ A ZONEI DE STUDIU .......... 5
II.1 Poziia geografică şi limitele ................. 5
II.2 Geologie............................................................................................................................... 5
II.3 Relief .................................................................................................................................... 7
II.4 Clima .................................................................................................................................. 10
II.5 Apele ................................................................................................................................... 12
II.6 Soluri .................................................................................................................................. 14
II.7 Populatia şi economia ......................................................................................................... 16
III. ÎNCADRARE CONCEPTUALĂ ŞI METODOLOGICĂ PRIVIND PROBLEMATICAVULNERABILITĂtII ........................................ 22
III.1 Concepte principale ........................................................................................................... 22
III.2 Consideratii metodologice................................................................................................. 27
III.2.1 Metodologie riscuri naturale ....................................................................................... 27
III.2.2 Metodologie GIS ........................................................................................................ 29
IV. VULNERABILITATEA LA RISCURILE NATURALE IN COMUNA BRODINA.SCENARII POSIBILE................................. 36
V.1 Hazarde naturale ............................................................................................................... 36
IV.2 Elemente expuse la risc ..................................................................................................... 49
IV.3 Indicatori de evaluare a vulnerabilitătii ............................................................................ 52
CONCLUZII ................................................... 57
BIBLIOGRAFIE ..................... 58

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu