Contabilitatea si Analiza Amortizarii Mijloacelor Fixe

INTRODUCERE 3
CAP.1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE
1.1. Scurt istoric 7
1.2. Obiectul de activitate 10
1.3. Structura organizatorică 13
1.4. Organizarea contabilităţii în cadrul societăţii 18
1.4.1. Principii contabile 20
1.4.2. Compartimentul financiar-contabil 25
1.5. Principalii indicatori economico-financiari
ce caracterizează activitatea societăţii 28
CAP.2. NOŢIUNI TEORETICE ŞI METODOLOGICE PRIVIND STRUCTURA MIJLOACELOR FIXE
2.1. Conţinutul şi structura mijloacelor fixe 38
2.2. Modalităţi de evaluare a mijloacelor fixe 43
2.3. Documentele contabile utilizate
pentru evidenţa mijloacelor fixe 50
2.4. Reevaluarea mijloacelor fixe 58
CAP.3. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII MIJLOACELOR FIXE
3.1. Obiectivele şi factorii de organizare
a contabilităţii mijloacelor fixe 66
3.2. Organizarea contabilităţii
sintetice a mijloacelor fixe 71
3.3. Organizarea contabilităţii
analitice a mijloacelor fixe 72
3.4. Contabilitatea mijloacelor fixe 74
CAP.4. CONTABILITATEA ŞI ANALIZA AMORTIZĂRII MIJLOACELOR FIXE
4.1. Cadrul legislativ privind amortizarea 82
4.2. Regimuri de amortizare permise
de Legea 15/1994 92
4.2.1. Regimul liniar 95
4.2.2. Regimul degresiv 98
4.2.3. Regimul accelerat 101
4.3. Contabilitatea operaţiilor privind amortizarea mijloacelor fixe
4.3.1. Sistemul de conturi utilizat 109
4.3.2. Documentele contabile 113
4.4. Amortizarea fiscală 115
CAP.5. STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA ŞI ANALIZA MIJLOACELOR FIXE LA S.C. DECIROM S.A.
5.1.Contabilitatea operaţiilor privind
mijloacele fixe şi amortizarea mijloacelor fixe 124
5.2. Analiza amortizării mijloacelor fixe 127
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 129
BIBLIOGRAFIE 131

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu