Introducere
Ce este TVA-ul
I.OPERAŢII SUPUSE TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ
II.LIVRĂRI DE BUNURI MOBILE
III.TRANSFERUL BUNURILOR IMOBILIARE
IV.PRESTĂRI SERVICII
V.IMPORTUL DE BUNURI ŞI SERVICII
VI.REGULILE ŞI COTELE TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ
VII.BAZA DE IMPOZITARE
VIII.OBLIGAŢIILE PRIVIND ÎNREGISTRAREA LA ORGANELE FISCALE
IX.T.V.A. DATORAT BUGETULUI DE STAT
X.Studiu de caz
Concluzii
Bibliografie