Linii de Transmisiuni Optoelectronice

I. Datele initiale 2
II. Introducere 3
III. Sistemele de transmisiune a informaţiei prin fibre optice (STIFO) 6
IV. Alegerea traseului traficului lineic 11
V. Emiţătoarele optice (EO) şi modulul optoelectronic de emisie (MOE) 12
VI. Fotodetectorii şi modulul optoelectronic de recepţie 20
VII. Calculul parametrilor fibrei cablului optic monomod şi alegerea cablului 27
VIII. Determinarea lungimii sectorului de regenerare pentru sistemele de
transmisiune a informaţiei prin fibre optice (STIFO) şi amplasarea
punctelor de regenerare 29
VIII.1. Limitarea distanţei de transmisiune a informaţiei prin fibra optică când
predomină atenuarea semnalului 30
XIII.2. Limitarea distanţei de transmisiune a informaţiei prin fibra optică când
predomină dispersia semnalului 31
IX. Algoritmul de calcul a lungimii sectorului de regenerare în cazul fibrei cablului
monomod, cu lungimea de construcţie de şi , pentru
STIFO 34
X. Calculul valorii probabilităţii erorii de regenerare a semnalului 37
XI. Algoritmul de calcul a probabilităţi erori de regenerare a semnalului în cablul
optic cu lungimea de construcţie de şi 40
Concluzie 42
Bibliografie 43

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu