Litigii maritime

INTRODUCERE
CAPITOLUL I
Consideraţii generale privind sechestrul asigurator al navei comerciale
1.1. Istoricul şi evoluţia reglementării
1.2. Sechestrul asigurator în reglementarea Codului de procedură civilă până lamodificările introduse de O.U.G. nr. 138/2000
1.3. Condiţiile sechestrului asigurator
1.3.1.Condiţiile de formă şi de fond
1.3.2. Executarea măsurii
1.3.3. Durata sechestrului
1.3.4. Sechestrul judiciar.

CAPITOLUL II
Sechestrul asigurator al navei comerciale
2.1. Noţiune şi definiţie.

2.1.2. Scopul măsurii

2.2. Convenţia internaţională de la Bruxelles din 1952 pentru unificare unor reguliprivind sechestrul asigurator al navei maritime

2.2.1. Metode de implementare în dreptul maritim

  2.3. Condiţii generale ale sechestrării navei. Creanţa maritimă. Creditorii titulari aiacţiunii

2.3.1. Noţiunea de creanţă maritimă

2.3.2. Creanţa  maritimă  
2.3.3. Creditorii titulari ai acţiunii


 3. STUDIU DE CAZ
  BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu