METODE AUTOMATIZATE DE CULEGERE A DATELOR TOPO - GEODEZICE ŞI INTEGRAREA LOR ÎNTR-O APLICAŢIE G.I.S. PENTRU REALIZAREA CADASTRULUI GENERAL ÎN SECTORUL NR. 14 AL MUN. SIBIU, JUD. SIBIU


Cap. 1. TEMA DE PROIECT…………………………………………………............. pag.1
1.1.-Scopul şi importanţa temei de proiect............................................................................. pag.1
1.2.-Localizarea geografică şi aspecte economico-sociale ale zonei...................................... pag.3
1.3.-Descrierea obiectivului.................................................................................................... pag.6
1.4.-Context legislativ de aplicare a temei............................................................................. pag.7
1.5.-Structura proiectului (Metodologia de abordare a proiectului)....................................... pag.10
1.6.-Caracteristici generale ale S.I.G.-ului............................................................................. pag.11
Cap. 2 . VERIFICAREA BAZEI DE DATE......................................................... pag.16   
2.1.-Documentare prin consultarea hărţilor şi a planurilor topografice................................. pag.16
2.2.-Stabilirea tipurilor de echipamente geodezo-topografice şi informatice necesare
colectării, prelucrării şi întreţinerii datelor...................................................................... pag.17
2.3.-Organizarea lucrărilor de măsurători topo-geodezice.................................................... pag.28
2.3.1.-Verificarea reţelei de sprijin…………………………………………………… pag.28
2.3.2.-Încadrarea planimetrică a punctelor P şi R prin metoda intersecţiilor
multiple combinate……………………………………………………………. pag.49
2.3.3.-Calculul cotelor punctelor reţelei de sprijin şi îndesire………………………. pag.63
2.4.-Prelucrarea şi stocarea datelor....................................................................................... pag.66
Cap. 3. ACTUALIZAREA BAZEI DE DATE…………………………………….. pag.69
3.1.-Ridicarea detaliilor planimetrice şi altimetrice............................................................. pag.69
3.2.-Prelucrarea detaliilor planimetrice  cu programul TopoSys 4.4................................... pag.71
3.3.-Procesarea informaţiei – realizarea unor conversii....................................................... pag.73
3.4.-Realizarea planurilor/hărţilor în format digital………………………………………. pag.82
3.5.-Redactarea planului urbanism în format digital............................................................ pag.97
Cap. 4. INTRODUCEREA DATELOR ÎN SISTEMUL INFORMAŢIONAL pag.102
4.1.-Pregătirea aplicaţiei G.I.S……………………………………………………………. pag.102
4.2. Proiectarea bazei de date……………………………………………………………... pag.103
4.3.-Introducerea datelor în G.I.S......................................................................................... pag.105
4.4.-Interogarea bazei de date……………………………………………………………... pag.111
4.5.-Afişarea rezultatelor………………………………………………………………….. pag.114
Cap. 5. CONCLUZII ŞI PROPUNERI……………………………………………... pag.117
5.1.-Concluzii cu privire la eficienţa lucrării/proiectului………………………………...... pag.117
5.2.-Concluzii şi propuneri…………………………………………………………... pag.119
BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………….. pag.120
CUPRINS………………………………………………………………………………... pag.121
ANEXE............................................................................................................................... pag

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu