naliza Economico-financiara a unei Intreprinderi

Introducere: Consideratii generale. . 4
Capitolul 1 : Necesitatea ,rolul si functiile analizei economico-financiare (AEF). 5
1.1 Functiile analizei economico-financiare.6
1.2 Principiile de efectuare ale analizei economico-financiare.6
1.3 Metode de analiza economico-financiare.7
1.4 Sursele de date ale analizei economico-financiare.8
1.5 Sistemul de indicatori a analizei economico-financiare.10
Capitolul 2: Diagnosticul financiar.14
2.1 Consideratii generale.14
2.2 Diagnosticul financiar.15
2.3 Analiza structurii bilantului.16
2.3.1. Analiza ratelor de structură ale activului.16
2.3.2.Analiza ratelor de structură ale pasivului.18
2.4. Analiza soldurilor intermediare de gestiune.21
2.5 Analiza echilibrului financiar.24
2.6 Analiza lichiditatii societatii.28
2.7 Analiza ratelor de gestiune.30
2.8 Analiza ratelor de rentabilitate.33
2.9 Analiza pragului de rentabilitate din exploatare si analiza riscului de faliment.35
Capitolul 3: Modelul CEMATT.41
3.1 Tipuri si modele de analiza diagnostic.41
3.2 Modelul CEMATT.41
3.3 Modelul bazat pe indicatori cantitativi.43
3.4 Utilizarea sistemelor expert in analiza diagnostic.44
3.5 Componentele sistemelor expert de analiza diagnostic a firmei.44
3.6 Baza de reguli.46
3.7 Concluziile diagnosticului financiar.47
Bibliografie.49

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu