Particularitãţi privind contabilitatea activitãţii de serviceelectrocasnice şi prezentarea situaţiilor financiare laS.C

CAPITOLUL I CONTABILITATEA STOCURILOR PRIVIND ACTIVITATEA DE SERVICEDE SERVICE
1.1 IAS 2 “ Stocuri ” ……………………………………………………………….
1.2 Monografie contabilã privind evidenţa contabilã a stocurilor…………….
1.3 Model cerere înlocuire produs ……………………………………………... 12
CAPITOLUL I I CONTABILITATEA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR ACTIVITATII DE SERVICEACTIVITATII DE SERVICE
2.1 IAS 18 “ Venituri ”……………………………………………………….… 14
2.2.Prezentarea SC DIMOS IMPEX SRL ………………………………….. 15
2.3.Veniturile şi cheltuielile activitatii de service ……………….…………. 17
2.4.Determinarea profitului impozabil şi al impozitului pe profit ……….... 25
Capitolul III  IMPOZITE ŞI TAXE AFERENTE ACTIVITĂŢII DE SERVICEII DE SERVICE
3.1 Impozite plãtite cãtre Bugetul de Stat şi Bugetul Asigurãrilor sociale conform ştatului de salarii
3.2 Taxa pe valoare adãugatã …………………………………………….. ….. 30
3.3 Impozite şi taxe plãtite cãtre bugetul local ……………………………….. 31
3.3.1 Taxa asupra mijloacelor de transport
3.3.2 Impozit pe cladiri
3.3.3 Impozit pe teren
3.3.4 Taxa de linişte
3.3.5 Impozit pe dividende
Capitolul VI PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE LA 31.12.2008 LA SC
3.1 Prezentarea Bilanţului ………………………………………………….. 33
3.2 Prezentarea Contului de Profit şi Pierdere …………………………… 35
3.3 Date informative …………………………………………………………. 38
3.4 Exemple de calcul şi analizã a principalilor indicatori economico – financiari economico – financiari ……………………. 43
Concluzii
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu