Performante de Mediu in Cadrul SC

Capitolul I - Protecţia mediului industrial. -Generalităţi-
Capitolul al II-lea - Cadrul legislativ privind gestionarea deşeurilor în România 
2.1. Cadrul legislativ 
2.2. Date generale privind gestionarea deşeurilor 
Capitolul al III-lea - S.C. “ Studiu de caz
Capitolul al IV-lea - Planificarea managementului deşeurilor în Germania. -Studiu de caz
Bibliografie: