Politici contabile privind situaţiile financiare

INTRODUCERE……………………………………………………………………….2
CAPITOLUL 1. - Politici contabile privind situatiile financiare ………………….4-
1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii şi concepte cheie ……….....4-
1.2. Recunoaşterea şi evaluarea elementelor, tranzacţiilor şi evenimentelor.Principiile şi regulile evaluării.........11
1.2.1. Recunoaşterea elementelor ...............................................................................11
1.2.2. Evaluarea elementelor din situaţiile financiare ………………….……......13
1.2.3. Contabilitatea de închidere a exerciţiului financiar ......................................19
1.2.4. Stabilirea balanţei conturilor înainte de inventariere ...................................20
1.2.5. Inventarierea generală a patrimoniului …………………………..……......20
1.2.6. Contabilitatea operaţiilor de regularizare ……………………………........21
1.2.7 Prezentarea politicilor contabile ........................................................................32
CAPITOLUL 2. Auditarea situatiilor financiare ............................................................34
2.1 AUDITUL FINANCIAR CONTABIL PRIVIND ANALIZA SITUAŢIILOR FINANCIARE.......................40
CAPITOLUL 3. Studiu de caz –
Politici contabile privind situaţiile financiare la S.C.Ariesul SA ..............................42
CONCLUZII …………………………………………………..………………...…......53
BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………...……….........57
ANEXE - STUDIU DE CAZ ……………………………………………...……….......60

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu