Probleme de epistemologie în daoismul filozofic şi la primii creştini

1. Introducere
2. Conceptul de trupesc
2.1. Categoriile corporalului
2.2. Problema inimii
3. Senzorialul vs. transcenderea percepţiei
3.1. Golirea de sine, nefăptuirea, blocarea simţurilor ca soluţii împotriva relativităţii cunoaşterii senzoriale
3.2. Obstacole în calea cunoaşterii: dorinţa, plăcerea
4. Tipuri de cunoaştere
4.1. Cunoaşterea prin negaţie
4.2. Cunoaşterea lumii. Lărgirea perspectivelor
5. Marea cunoaştere
5.1. Apropierea de realitatea ultimă (Dao, Dumnezeu)
5.2. Contemplaţie, iluminare, extaz — formule de experimentare a marii cunoaşteri 55
6. Tensiunile cunoaşterii
6.1. Relaţia cunoaştere – credinţă 64
6.2. Relaţia individ – comunitate (necesitatea maestrului în cunoaştere) 66
6.3. Relaţia cunoaştere – acţiune 71
7. Concluzii
8. Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu