Sisteme de Logistica

I.GESTIUNEA LOGISTICĂ ÎN SOCIETĂŢILE COMERCIALE
II.FUNCŢIA LOGISTICII ÎN CADRUL FIRMELOR ŞI ATRIBUŢIILE ACESTEIA
III.NECESITATEA ŞI AVANTAJELE UNEI FUNCŢII LOGISTICE ÎNTR-O FIRMĂ
IV. MODELE LOGISTICE
V. LOGISTICA ŞI SERVICIUL