stilului de conducere

PARTEA I : SUPORT TEORETIC
Cap. 1 Administraţie – Management – Leadership ..........................6
Cap. 2 Stilul de conducere - delimitări conceptuale, determinanţi ............... .11
2.1. Stil de conducere vs. Tip de conducere ...............................12
2.2 . Factori generatori, efectele practicăriistilurilor de conducere .................13
Cap. 3 Tipologiile stilurilor de conducere ......................................................16
Cap. 4 Diagnoza stilurilor de conducere ........................................................ 27
PARTEA a II-a : DEMERS PRACTIC – APLICATIV
Cap.1. Metodologia cercetării ..........................................................................36
1.1. Justificarea problemei de investigat..........................................36
1.2. Obiectivul cercetării .................................................................37
1.3. Ipoteza studiului .......................................................................37
1.4 Cadrul cercetării ........................................................................37
Cap.2 Prezentarea, prelucrarea şi interpretarea datelor ....................................42
Cap.3 Concluzii şi propuneri ............................................................................51
BIBLIOGRAFIE .................................................................................................52
ANEXA ...............................................................................................................54

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu