Strategii Investitionale

1. Prezentarea societăţii de transport
1.1. Denumirea societăţii
1.2. Sediul principal
1.3. Data înfiinţării
1.4. Forma de proprietate
1.5. Obiectul de activitate
1.6. Capitalul social
1.7. Dotările societăţii comerciale
1.8. Prezentarea activităţii de transport de mărfuri
2. Analiza SWOT a firmei
2.1. Analiza SWOT
2.2. Strategiile urmărite
3. Stabilirea bilanţului iniţial şi prezentarea surselor de finanţarea a societăţii.
3.1 Bilanţul iniţial al societăţii BDC TRANS SRL
3.2 Sursele de finanţare a societăţii SC BDC TRANS.SRL
4. Calculul indicatorilor financiari pe bază de bilanţ
4.1. Indicatorii metodologiei ONUDI
4.2. Analiza ALTMAN
4.3. Analiza CONAN-HOLDER
5. Prezentarea indicatorilor cu caracter general
6. Calculul indicatorilor statici de fundamentare a eficienţei economice a investiţiei
7. Calculul indicatorilor imobilizărilor
8. Calculul indicatorilor actualizaţi la momentul începerii lucrărilor de investiţii şi la momentul scoaterii din folosinţă. Rata de actualizare a=25%
9. Calculul indicatorilor propuşi de metodologia Băncii Mondiale folosind aceeaşi rată de actualizare.(a=25%)
10. Centralizarea tuturor indicatorilor de eficienţă economică a investiţiei calculate, evidenţierea variantei optime de proiect de investiţii şi fundamentarea luării deciziei.
11. Concluzii.