STRESUL ŞI CLIMATUL DE COMUNICARE ÎNCADRUL PRIMĂRIEI BRANISTEA

ArgumentCapitolul I - Noţiuni introductive
1.1. Importanţa comunicării manageriale
1.2. Tipologia comunicărilor în cadrul grupului de muncă
1.3.Elemente de stres în comunicare
1.4. Managementul stresului prin comunicare
1.5.Analiza climatului de comunicare şi identificarea factorilor de stres ce intervin
1.6.Anchetă pe bază de chestionar – Climatul de comunicare în condiţii de stres
Capitolul II - Prezentarea instituţiei – Primăria Branistea
2.1 Denumirea instituţiei, profil, obiect de activitate profesională
2.2. Baza legală de înfiinţare
2.3.Legislaţia în baza careia îşi desfăşoară activitatea
2.4. Organigrama funcţională a Primăriei Branistea
2.5. Analiza SWOT a Primăriei Branistea
Capitolul III - Studiu de caz - Climatul de comunicare în cadrul Primăriei Branistea
Capitolul IV - Concluzii şi propuneri
Bibliografie
Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu