Teoria receptării şi tradiţia critică chineză

1. Introducere                       Pagina 1

2. Capitolul I: Probleme generale ale teoriei receptării în Occident     Pagina 9

3. Capitolul II: Aspecte ale receptării în critica literară chineză veche    Pagina 18

II.1:  Practici textuale  şi alte caracteristici ale discursului textual chinez care condiţionează
emiterea şi receptarea de texte în perioada clasică     Pagina 20
II.2: Trăsături specifice limbii chineze clasice       Pagina 28
II.3: Tradiţii ale receptării în perioada clasică       Pagina 29
II.3.1: Cum se consideră a fi procesul de receptare?      Pagina 34
II.3.2: Cum se doreşte a fi receptorul ideal?       Pagina 56
II.3.3: Care sînt scopurile şi obstacolele unei receptări eficiente     Pagina 65

4. Concluzii            Pagina 71

5. Bibliografie           Pagina 74

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu