Analiza potentialului turistic pe microregiuni

1.    DEZVOLTAREA TURISMULUI RURAL LA NIVEL EUROPEAN
1.1    Scurt Istoric
1.2    Notiuni Generale: Experienta Internationala In Turismul Rural
1.3    Motivarea Practicarii Turismului Rural. Cererea Si Oferta
1.4    Implicarea Comunitatii Europene In Dezvoltarea Turismului Rural
2.    DEZVOLTAREA TURISMULUI RURAL IN ROMANIA
2.1    Scurt Istoric
2.2    Notiuni Generale. Clasificarea Structurilor De Primire Turistica
2.3    Forme De Turism
2.4    Motivarea Practicarii Turismului Rural
2.5    Cererea Si Oferta
3.    CADRUL LEGAL AL DEZVOLTARII TURISMULUI RURAL SI AGROTURISMULUI IN ROMANIA
3.1    Legislatia In Turism
3.2    Asociatii Ale Prestarilor De Servicii Turistice In Mediul Rural
3.3    Turismul Rural Si Eurogites
4.    STUDII PRIVIND POTENTIALUL TURISTIC AL MUNTILOR APUSENI - MICROREGIUNEA HUEDIN
4.1    Zona Montana - Date Generale
4.2    Resurse Turistice Naturale
4.3    Resurse Antropice
4.4    Dezvoltarea Muntilor Apuseni In Strategia De Dezvoltare A Judetului Cluj
5.    STUDII PRIVIND POTENTIALUL TURISTIC IN LOCALITATEA BOLOGA (COMUNA POIENI)
5.1    Aspecte Generale
5.2    Conditii Ecologice
5.3    Aspecte Sociale
6.    ANALIZA SITUATIEI MICROREGIUNII HUEDIN. STUDIU DE CAZ
6.1    Descrierea Situatiei Pe Baza Datelor Statistice
6.2    Analiza Swot A Microregiunii
7.    ASPECTE PRIVIND MARKETINGUL PRODUSULUI TURISTIC. STRATEGII DE MARKETING
8.    PROMOVAREA TURISMULUI RURAL IN ZONA BOLOGA (COMUNA POIENI)
9.    BIBLIOGRAFIE
10.    CONCLUZII SI ANEXE