Aspecte fizico - geografice privind bazinele hidrografice

1.    ISTORICUL CERCETARILOR
2.    ASEZARE SI LIMITE
3.    ELEMENTE DE GEOLOGIE
3.1    Geologia
3.2    Elemente De Hidrologie
4.    RELIEFUL
4.1    Unitatile Morfostructurale Ale Bazinului Luncani
4.2    Parametrii De Analiza Ai Potentialului Morfografic Si Morfometric
4.2.1    Potentialul Morfologic Al Reliefului
4.2.1.1    Morfologia Globala (generala) A Bazinului Luncani
4.2.1.2    Dezvoltarea Altimetrica A Interfluviilor
4.2.1.3    Morfologia Derivata Prin Fragmentare
4.2.1.4    Morfologia Versantilor Si Suprafetelor De Racord
4.2.1.5    Morfologia Vailo
4.2.2    Analiza Morfometrica A Reliefului
4.2.2.1    Densitatea Fragmentarii
4.2.2.2    Adancimea Fragmentarii Reliefulul
4.2.2.3    Potentialul Hipsometric Al Reliefului
4.2.2.4    Pantele
4.2.2.5    Orientarea Versantilor
4.2.2.6    Organizarea Si Ierarhizarea Retelei De Vai
4.3    Tipuri Genetice De Relief
4.3.1    Relieful Petrografic
4.3.1.1    Relieful Calcaros
4.3.1.2    Relieful Carstic
4.3.1.3    Exocarstul
4.3.1.3.1    Endocarstul
4.3.1.4    Relieful Dezvoltat Pe Sisturile Cristaline
4.3.1.5    Relieful Dezvoltat Pe Argile, Marme Si Gresii
4.3.2    Relieful Structural
4.3.3    Relieful Fluvial
4.3.3.1    Luncile
4.3.3.2    Terasele
4.3.4    Trepte Morfologice Ale Bazinului Luncani
4.3.4.1    Glacisurile De Eroziune
4.3.4.2    Glacisurile De Acumulare
4.3.4.3    Trepte De Nivelare In Bazinul Luncani
4.4    Procese Si Forme Geomorfologice Actuale
4.4.1    Pluviodenudarea Si Eroziunea De Suprafata
4.4.2    Procese Fluviale In Bazinul Luncani
4.4.3    Alunecarile De Teren
4.4.4    Prabusirile
4.4.5    Procesele Morfogenetice De Natura Antropica Si Relieful Rezultat
5.    EVOLUTIA RETELEI HIDROGRAFICE
6.    RETEAUA HIDROGRAFICA
7.    REGIMUL CLIMATIC
8.    INVELISUL EDAFIC
9.    VEGETATIA
10.    FAUNA
11.    VALORIFICAREA POTENTIALULUI NATURAL SI UMAN LA SCARA LOCALA SI REGIONALA
11.1    Asezarile
11.2    Protectia Si Conservarea Mediului
12.    CONCLUZII
13.    BIBLIOGRAFIE