Aspecte generale despre protectia mediului

1.    NOTIUNEA DE PROTECTIA MEDIULUI
1.1    Definirea Notiunii De Mediu
1.2    Locul Stiintelor Naturii Si Rolul Lor In Protectia Mediului
1.3    Problematicise Biosferei
2.    PRINCIPALELE PROCESE, FENOMENE, CARE GENEREAZA CRIZE GLOBALE PE PAMANT
2.1    Suprapopularea
2.2    Resursele Naturale
2.3    Poluarea Mediului Ambiant
2.4    Pericolul Unei Crize Climatice
2.5    Degradarea Biodiversitatii
2.6    Falimentul Mecanismelor De Autoreglare
2.7    Se Poate Pastra Pamantul Ca Ecosistem Functional
3.    SURSE DE POLUARE A MEDIULUI INCONJURATOR
3.1    Surse De Poluare Naturale
3.2    Surse De Poluare Caracteristice Activitatii Umane
3.2.1    Transporturile
3.2.2    Agricultura, Silvicultura Si Zootehnia
3.2.3    Industria
3.3    Poluarea Mediului Ambiant
3.3.1    Poluarea Atmosferei
3.3.2    Poluarea Apei
3.3.3    Poluarea Solului
3.3.4    Poluarea Radioactiva
3.3.5    Poluarea Sonora
3.3.6    Poluarea Aerului In Centrele Urbane
3.3.7    Efectele Poluarii Asupra Sanatatii Umane
3.3.8    Efectele Daunatoare Ale Mediilor Din Marile Centre Urbane Asupra Organismului Uman
3.3.9    Program De Control Al Poluarii Aerului In Centrele Urbane
3.4    Influenta Agentilor Chimici Asupra Organismului Uman
3.5    Principalele Obiective Poluante, Respectiv Problemele Ecologice Pe Care Le Ridica
3.6    Prevenirea Pagubelor Provocale Si Evaluarea Cheltuielilor Aferente
4.    PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI MEDIULUI
4.1    Principiile Fundamentale, Elemente Strategice De Baza, Modalitati De Implementare
4.2    Protectia Mediului - Obiectiv De Interes Public Major
4.3    Principiul Conservarii
4.4    Principiul Prevenirii
4.5    Principiul Precautiei
4.6    Principiul Poluatorul Plateste
4.7    Elemente Strategice De Baza
4.8    Modalitati De Implementare
5.    FUNCTIILE DREPTULUI MEDIULUI
6.    IZVOARELE DREPTULUI MEDIULUI
7.    PARGHIILE ECONOMICE SI FISCALE DE PROTECTIE
8.    CADRUL INSTITUTIONAL, INSTITUTIILE MEDIULUI
9.    ATRIBUTII SI RASPUNDERI IN MATERIE DE MEDIU, CONFERITE AUTORITATILOR PUBLICE PRIN ORDONANTA DE URGENTA NR 195/2005
9.1    Atributii Si Raspunderi Ale Autoritatilor Pentru Protectia Mediului
9.2    Atributii Ale Altor Autoritati Ale Administratiei Publice
9.3    Atributiile Administratiei Publice Locale
9.4    Atributiile Autoritatilor Cu Atributii In Domeniul Mediului
10.    ARTICOLE PRIVITOARE LA ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE CE II REVIN AUTORITATILOR LOCALE SI CENTRALE, RESPECTIV PERSOANELOR FIZICE PRIN ORDONANTA DE URGENTA NR 195/2005
10.1    Atributii Si Raspunderi Ale Altor Autoritati Centrale Si Locale
10.2    Obligatiile Persoanelor Fizice Si Juridice In Domeniul Mediului
11.    BIBLIOGRAFIE