Aspecte pricipale privind amenajarile rurale vaile raurilor

1.    INTRODUCERE
2.    CADRUL FIZICO - GEOGRAFIC
2.1    Pozitia Si Localizarea Geografica
2.2    Istoricul Cercetarilor
2.3    Elemente De Ordin Geologic
2.4    Reliefului
2.5    Clima
2.6    Hidrografia
2.7    Caracterizarea Biogeografica
2.8    Solurile
3.    POPULATIA
3.1    Consideratii Istorico - Geografice
3.2    Evolutia Numarului De Locuitori
3.3    Miscarea Naturala A Populatiei
3.4    Miscarea Migratorie A Populatiei
3.5    Densitatea Populatiei
3.6    Structura Populatiei
3.6.1    Pe Grupe De Varsta Si Sexe
3.6.2    Srtuctura Social - Economica
3.6.3    Structura Etnica, Lingvistica, Confesionala
3.6.4    Gradul De Instruire Al Populatiei
4.    ECONOMIA
4.1    Agricultura
4.1.1    Modul De Utilizare A Terenurilor
4.1.2    Cultura Plantelor
4.1.3    Cresterea Animalelor
4.2    Industria
4.3    Activitatea Comerciala Si Serviciile
4.4    Caile De Comunicatie
4.5    Resursele Turistice Si Valorificarea Lor
4.5.1    Tipuri De Obiective
4.5.1.1    Obiective Cultural - Istorice
4.5.1.2    Obiective Si Manifestari Etnofolclorice
4.5.2    Infrastructura
4.5.2.1    Accesibilitate
4.5.2.2    Amenajari Turistice
4.5.3    Circulatia Turistica
4.5.4    Forme De Turism Practicate
5.    PRINCIPALELE DIRECTII DE DEZVOLTARE
5.1    Probleme De Mediu
5.2    Probleme De Amenajare Si Organizare A Teritoriului
6.    CONCLUZII GENERALE
7.    BIBLIOGRAFIE