Aspecte privind planurile de dezvoltare durabila a judetului romanesc

1.    DEZVOLTAREA DURABILA SI AGENDA LOCALA 21
1.1    Ce Este Dezvoltarea Durabila
1.2    Dezvoltarea Durabila Inseamna "A Gandi Global Si A Actiona Local". Ce Reprezinta O Comunitate Durabila
1.3    Catre Un Profil Al Dezvoltarii Durabile Locale - Strategii Locale Pentru Accelerarea Durabilitatii Locale
1.4    Agenda 21 In Romania
1.5    Concluzii
2.    EVALUAREA CADRULUI NATURAL AL JUDETULUI SUCEAVA
2.1    Asezarea Geografica
2.2    Relieful
2.3    Clima
2.4    Resurse Primare Si Secundare
2.5    Calitatea Factorilor De Mediu
2.6    Managementul Deseurilor
2.7    Educatia Ecologica
2.8    Analiza Swot - Capitalul Natural
3.    EVALUAREA CADRULUI SOCIO - ECONOMIC EXISTENT
3.1    Cadrul Economic
3.1.1    Prezentare Generala
3.1.2    Activitatea Industriala
3.1.3    Comert Si Servicii
3.1.4    Agricultura
3.1.5    Incadrarea In Teritoriu
3.2    Capitalul Antropic
3.2.1    Forta De Munca
3.2.2    Servicii Pentru Afaceri
3.2.3    Infrastructura De Baza
3.2.3.1    Infrastructura De Transport
3.2.3.2    Echipare Urbana
3.3    Analiza Swot - Capitalul Antropic
4.    EVALUAREA POTENTIALULUI TURISTIC AL JUDETULUI SUCEAVA
4.1    Baza Materiala A Turismului
4.2    Analiza Swot
5.    CADRUL SOCIAL AL JUDETULUI SUCEAVA
5.1    Structura Si Dinamica Populatiei
5.2    Servicii Sociale
5.3    Sanatatea Populatiei
5.4    Educatie
5.5    Cultura Si Arta, Sport Si Agrement
5.6    Analiza Swot - Cadrul Social
6.    PLANUL LOCAL DE ACTIUNE
6.1    Viziune Si Obiective Generale
6.2    Masuri De Intarire A Capacitatii Institutionale
6.2.1    Managementul Resurselor Umane
6.2.2    Eficientizarea Comunicarii Si Managementului Serviciilor
6.2.3    Realizarea Compatibilitatii Institutionale Cu Ue
6.2.4    Managementul Relatiei Cu Cetatenii
7.    OBIECTIVE SPECIFICE SI PROIECTE IDENTIFICATE
7.1    Capital Natural
7.2    Capital Antropic
7.3    Turism
7.4    Capital Social
8.    PROIECTE IN CURS DE REALIZARE
9.    CONCLUZII
10.    BIBLIOGRAFIE
11.    ANEXE