Conditii naturale in evolutia asezarilor omenesti

1.    INTRODUCERE
2.    POZITIA GEOGRAFICA
2.1    Pozitia Fata De Unitatile Naturale
2.2    Pozitia Fata De Caile De Comunicatie
2.3    Pozitia In Cadrul Sistemului De Asezari Rurale Din Depresiunea Agrijului
2.4    Pozitia Fata De Centrele Urbane Actuale Si De Perspectiva
3.    DENUMIREA COMUNEI
4.    UNITATE ADMINISTRATIVA
4.1    Unitate In Depresiunea Agrij
5.    RELIEFUL
5.1    Limitele
5.2    Aspecte Geologice
5.3    Caractere Generale Ale Reliefului
5.3.1    Morfometria
5.3.2    Hipsometria
5.4    Relieful Fluviatil
5.5    Energia De Relief(adancimea Fragmentarii)
5.6    Densitatea Fragmentarii
5.7    Pantele
5.8    Morfografia
5.9    Morfologie Si Morfostructura
5.9.1    Relieful Petrografic
5.9.2    Relieful Structural
5.10    Treptele Genetice De Relief
5.10.1    Nivelele De Eroziune
5.11    Riscuri Geomorfologice
5.11.1    Procesele De Modelare Actuala
5.11.2    Procese Fluvio - Torentiale
5.11.3    Procesele Gravitationale
5.12    Relieful Antropic
5.13    Etapele Evolutiei Reliefului
6.    CLIMA
6.1    Temperatura
6.2    Precipitatiile
6.3    Vantul
7.    APELE
7.1    Scurgerea De Suprafata
7.2    Regimul Termic Al Raului Agrij
7.3    Caracterele Hidrochimice Ale Apelor
7.4    Apele Subterane
8.    VEGETATIA
9.    SOLURILE
10.    FAUNA
11.    POPULATIA
11.1    Evolutia Numerica
11.2    Densitatea Populatiei
11.3    Structura Populatiei
12.    SISTEMUL DE ASEZARI
12.1    Influenta Conditiilor Naturale In Evolutia Asezarilor Omenesti
12.2    Localizarea Vetrelor
12.3    Evolutia Vetrelor
12.4    Organizarea Vetrelor
12.5    Modul De Utilizare A Terenurilor In Vatra
13.    ECONOMIA COMUNEI
13.1    Agricultura
13.1.1    Modul De Folosinta A Terenurilor
13.1.2    Cultura Plantelor - Structura Culturilor
13.2    Cresterea Animalelor
13.3    Caile De Comunicatie Si Transporturile
13.4    Dezvoltarea Economica
13.4.1    Limite Si Zonificarea Functionala
13.4.2    Organizarea Circulatiei Si Transportului
13.4.3    Dezvoltarea Activitatilor Economice
13.4.4    Reabilitarea, Protectia Si Conservarea Mediului
13.4.5    Fondul Locuibil Si Organizarea Structurala A Zonei De Locuit
13.4.6    Spatii Verzi Si Amenajari Sportive
13.4.7    Dezvoltarea Echiparii Edilitare
13.4.8    Canalizarea Apelor Uzate
13.4.9    Alimentarea Cu Energie Electrica
13.4.10    Reteaua Telefonica
13.4.11    Alimentarea Cu Caldura Si Gaz
13.4.12    Institutii Publice
13.4.13    Circulatia Terenurilor
14.    TURISMUL
15.    ETNOGRAFIA
16.    CONCLUZII
17.    BIBLIOGRAFIE