Dezvoltarea urbanistica a unei comune romanesti

1.    INTRODUCERE
1.1    Date De Recunoastere A Documentatiei
1.2    Obiectul Lucrarii
1.3    Surse De Documentare
2.    STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE
2.1    Scurt Istoric
2.2    Incadrarea In Teritoriu
2.3    Elemente Ale Cadrului Natural
2.4    Potential Economic
2.5    Populatia
2.6    Organizarea Zonelor Functionale, Bilant Teritorial
2.7    Echipare Tehnico - Edilitara
2.8    Turism
2.9    Conservarea Si Protectia Mediului
2.10    Disfunctionalitati Si Necesitati Si Optiuni Ale Populatiei
3.    PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICE - REGLEMENTARI
3.1    Optimizarea Relatiilor In Teritoriu
3.2    Dezvoltarea Activitatilor Economice
3.3    Valorificarea Superioara A Potentialului Uman Si A Retelei De Localitati
3.4    Zonarea Functionala
3.5    Echipare Tehnico - Edilitara
3.6    Protectia Mediului Si A Monumentelor
3.7    Reglementari - Permisiuni Si Restrictii
3.8    Obiective De Utilitate Publica - Circulatia Terenurilor
4.    CONCLUZII
5.    ANEXE
5.1    Agricultura
5.2    Nota De Calcul Echipare Hidro - Edilitara
5.3    Zone De Protectie A Monumentelor Istorice