Evaluarea managementului forestier in parcuri

1.    SCURTA DESCRIERE A PLANULUI
1.1    Scopul Si Categoriile De Arii Protejate
1.2    Scopul Si Incadrarea Generala
1.3    Bazele Legale
1.3.1    Baza Legala A Planului De Management
1.3.2    Infiintare Si Functionare
1.4    Procesul De Elaborare A Planului
1.4.1    Elaborarea Planului De Management
1.4.2    Aprobare Si Revizuire
1.5    Proceduri De Modificare A Planului
1.6    Proceduri De Implementare A Planului De Management
2.    DESCRIERE
2.1    Localizare Si Acces
2.2    Resurse De Management Si Infrastructura
2.3    Acoperirea Fotografica
2.4    Granitele Prezente, Zone Si Compartimente
2.4.1    Limite
2.4.2    Zonare
2.5    Descriere
2.5.1    Geologie
2.5.2    Geomorfologie
2.5.3    Hidrologie
2.5.4    Clima
2.5.5    Soluri
2.6    Descrierea Mediului Biologic
2.6.1    Flora Si Comunitati De Plante
2.6.2    Habitate
2.7    Aspecte Culturale, Folosinta In Trecut A Terenului
2.7.1    Cultura Si Folosinta Terenului, Istoric
2.8    Aspecte Socio - Economice, Folosinta Terenului In Prezent
2.8.1    Comunitati Locale
2.8.2    Alti Factori Interesati
2.8.3    Factori De Decizie In Zona
2.8.4    Educatie Si Facilitati Pentru Educatie
2.8.5    Cercetare - Facilitati De Cercetare
3.    SCOPUL SI PRINCIPALELE OBIECTIVE DE MANAGEMENT ALE XYZ
4.    EVALUARE
4.1    Evaluare Pentru Biodiversitate
4.2    Evaluare Pentru Zimbru
4.3    Evaluare Pentru Management Forestier
4.4    Evaluare Pentru Turism Si Recreere
4.5    Evaluarea Pentru Conservarea Traditiilor Locale Si Patrimoniul Cultural
4.6    Evaluare Pentru Aspectele Sociale Si Comunitare Precum Si Economia Rurala
4.7    Evaluare Pentru Educatie Si Constientizare
4.8    Evaluare Management
5.    CONCLUZII