Perspective de dezvoltari durabile in judetele romanesti

1.    CUPRINS
2.    POZITIA GEOGRAFICA
2.1    Pozitia Geografica A Judetului Braila In Cadrul Tarii
2.2    Pozitia Geografica A Municipiului Braila M Cadrul Judetului
3.    ISTORICUL CERCETARII LOCALITATII
4.    CARACTERISTICI FIZICO - GEOGRAFICE
4.1    Structura Geologica
4.2    Relieful
4.3    Clima
4.4    Reteaua Hidrografica
4.5    Vegetatia
4.6    Fauna
4.7    Soluri
4.8    Rezervatii Si Monumente Ale Naturii
5.    ISTORICUL DEZVOLTARII LOCALITATII
5.1    Scurt Istoric Al Municipiului Braila
5.2    Toponimie
5.3    Etnografie Si Folclor
6.    POPULATIA
6.1    Isoricul Populatiei
6.2    Evolutia Numerica A Populatiei
6.3    Rata Natalitati Si A Mortalitati
6.4    Structura National A
6.5    Structura Socio - Profesionala
6.6    Structura Religioasa
6.7    Strucura Somajului
7.    INVATAMANT, CULTURA, SANATATE, SPORT
8.    ECONOMIA
8.1    Industria
8.2    Agricultura
8.3    Comertul
9.    TRANSPORTURILE
9.1    Circulatia Rutiera
9.2    Circulatia Feroviara
9.3    Circulatia Navala
10.    ZONELE FUNCTIONALE
10.1    Zona Rezidentiala
10.2    Zona Industrials
10.3    Zona Portuard - Waterfront
10.4    Zona Spatiilor Verzi Si De Agrement
10.5    Zona Administrativ - Comerciala
11.    TURISMUL
12.    DOTARI TEHNICO - EDILITARE
12.1    Alimentarea Cu Apa
12.2    Reteaua De Canalizare
12.3    Alimentarea Cu Energie Electrica
12.4    Telefonia
12.5    Alimentarea Cu Caldura
12.6    Alimentarea Cu Gaze Naturale
13.    STARE A MEDIULUI
13.1    Poluarea Apei
13.2    Poluarea Aerului
13.3    Poluarea Solului
13.4    Poluarea Fonica
13.5    Poluarea Cu Deseuri
14.    PERSPECTIVA DEZVOLTARIIDURABILE
15.    STATIUNEA LACU SARAT, CARACTERIZARE FIZICO GEOGRAFICA
15.1    Pozitia Fizico - Geografica
15.2    Relieful
15.3    Clima
15.4    Reteaua Hidrografica
15.5    Vegetafia
15.6    Fauna
15.7    Profilul Statiunii
16.    CONCLUZII SI PROPUNERI
17.    BIBLIOGRAFIE