Potential turistic si zone de turism in orasele din nordul Moldovei

1.    ARGUMENT
2.    CONSIDERATII GENERALE
2.1    Pozitie Geografica, Accesibilitate Infrastructura
2.1.1    Pozitie Geografica
2.1.2    Infrastructura Generala
3.    CADRUL NATURAL - SUPORT AL ACTIVITATILOR TURISTICE
3.1    Cadrul Natural
3.1.1    Relieful
3.1.2    Reteaua Hidrografica
3.1.3    Aspecte Climatice
3.1.4    Flora Si Fauna
3.1.5    Protejarea Naturii
4.    CADRUL SOCIO - ECONOMIC
4.1    Populatia
4.2    Particularitati Economice
4.3    Probleme De Mediu Si Factori De Risc Natural
5.    ANALIZA POTENTIALULUI TURISTIC
5.1    Potentialul Turistic Al Localitatii
5.2    Resurse Turistice Naturale
5.3    Resurse Turistice Antropice
5.4    Potentialul Turistic Din Aria Limitrofa (maximum 30 Km)
5.5    Resurse Turistice Naturale
5.6    Resurse Turistice Antropice
5.7    Bioclimatul Zonei
6.    STADIUL ACTUAL DE VALORIFICARE
6.1    Formele De Turism Practicabile
6.2    Structuri De Primire Turistice
6.2.1    Structuri Turistice Cu Functiuni De Cazare
6.2.2    Structuri Turistice Cu Functiuni De Alimentatie
6.2.3    Structuri Turistice Cu Functiuni De Agrement
6.2.4    Aspecte Relevante Privind Evolutia Si Structura Capacitatii De Cazare, Alimentatie Si Agrement
6.3    Circulatia Turistica
7.    PROPUNERI PRIVIND MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA TURISMULUI IN STATIUNEA HOREZU
7.1    Premisele Dezvoltarii Turismului
7.2    Strategia De Dezvoltare A Turismului
7.2.1    In Domeniul Infrastructurii Generale
7.2.2    In Domeniul Structurilor Turistice
7.3    Fisa Statiunii Turistice Horezu Statiune De Interes Local
8.    BIBLIOGRAFIE