Precizari generale privind turismul si cresterea economica

1.    FUNDAMENTELE TURISMULUI INTERNATIONAL IN CONDITIILE PROVOCARILOR GLOBALE
1.1    Turismul Durabil De La Concept La Masurare Statistica
1.2    Factorii Determinanti Ai Evolutiei Turismului International
1.3    Globalizarea Activitatii Economice Efecte Asupra Turismului
2.    TENDINTE IN CRESTEREA ECONOMICA
2.1    Factorii Si Tipurile Cresterii Economice
2.2    Cresterea Economica: Delimitari Conceptuale
2.3    Indicatorii Macroeconomici De Masurare A Cresterii Economice
3.    CONSIDERATII GENERALE PRIVIND CONTRIBUTIA TURISMULUI LA DEZVOLTAREA ECONOMICA
3.1    Turismul International Si Comertul Mondial
3.2    Aportul Turismului La Crearea Produsului Intern Brut
3.3    Turismul In Contextul Dezvoltarii Economice
4.    EXPERIENTE EUROPENE PRIVIND RELATIA TURISMULUI CU CRESTEREA ECONOMICA
4.1    Participarea Turismului In Economia Frantei
4.2    Locul Turismului In Economia Belgiei
4.3    Evolutia Produsului Intern Brut
4.4    Dimensiunea Turismului In Economia Italiei