Precizari privind potentialul turistic al muntilor si culoarelor montane

1.    POTENTIALUL TURISTIC AL CADRULUI NATURAL
1.1    Prezentare Geografica A Spatiului Cercetat
1.2    Potentialul Morfo - Turistic
1.3    Potentialul Climato - Turistic
1.4    Functia Turistica A Hidrografiei
1.5    Potentialul Turistic Al Biosferei
1.5.1    Vegetatia
1.5.2    Fauna
1.6    Arii Protejate Ale Cadrului Natural
2.    FONDUL TURISTIC ANTROPIC
2.1    Obiective Religioase
2.2    Resurse Istorice
2.3    Fondul Turistic Etnografic
2.4    Instalatiile Tehnice
2.5    Obiceiuri Si Manifestari Artistice
3.    BAZA MATERIALA TURISTICA
3.1    Baze De Cazare Si Alimentatie Publica
3.2    Caile De Comunicatie
3.3    Potecile Turistice
3.4    Transporturi Speciale
3.5    Dotari Pentru Agrement
4.    CIRCULATIA TURISTICA
4.1    Caracteristicile Circulatiei Turistice
4.2    Structura Circulatiei Turistice
4.2.1    Circulatia Turistica Interna
4.2.2    Circulatia Turistica Internationala
4.3    Dinamica Circulatiei Turistice
5.    TIPURI SI FORME DE TURISM
5.1    Tipuri De Turism
5.1.1    Turism Stationar
5.1.2    Turism Itinerant
5.1.3    Turism De Sfarsit De Saptamana
5.1.4    Turism Rural
5.2    Forme De Turism
5.2.1    Forme De Turism In Functie De Zona De Provenienta
5.2.2    Forme De Turism In Functie De Numarul De Participanti
5.2.3    Forme De Turism In Functie De Criteriul Organizatoric
5.2.4    Forme De Turism In Functie De Criteriul Duratei
5.2.5    Forme De Turism In Functie De Criteriul Sezonal
5.2.6    Forme De Turism In Functie De Criteriul Social
6.    ASPECTE DE AMENAJARE A ZONEI TURISTICE
6.1    Estimarea Valorii Turistice
7.    CONCLUZII
8.    BIBLIOGRAFIE