Studiu de caz privind monografia comunei

1.    INTRODUCERE
2.    ASEZARE GEOGRAFICA SI LIMITE
3.    GEOLOGIA
4.    RELIEFUL
4.1    Relieful Dezvoltat Pe Roci Necarstificabile
4.2    Relieful Dezvoltat Pe Roci Carstificabile
4.3    Depresiunea De Captare Carstica Damis
4.4    Relieful Fluviatil
4.5    Fenomene De Risc Geomorfologic
5.    CLIMA
5.1    Regimul Temperaturii Aerului
5.2    Regimul Precipitatiilor
5.3    Regimul De Inghet
5.4    Umezeala Relativa
5.5    Stratul De Zapada
5.6    Vanturile
5.7    Fenomene Deosebite
6.    HIDROGRAFIA
6.1    Apele Freatice
6.2    Reteaua Hidrografica De Suprafata
6.3    Lacurile
6.4    Apele Subterane
7.    VEGETATIA
8.    FAUNA
9.    SOLURILE
10.    RESURSELE SOLULUI SI SUBSOLULUI
11.    POPULATIA
11.1    Numarul Si Evolutia Numerica A Populatiei
11.2    Miscarea Teritoriala A Populatiei
11.3    Structura Populatiei Pe Sexe Si Varste
11.4    Structura Populatiei Pe Nationalitati
11.5    Structura Confesionala A Populatiei
12.    ASEZARILE OMENESTI
12.1    Atestarea Documentaraa Localitatilor
12.2    Toponimia Satelor Comunei Bratca
12.3    Sistemul De Asezari
12.4    Organizarea Gospodariei
13.    INFRASTRUCTURA TEHNICA A TERITORIULUI
13.1    Caile De Transport
13.2    Alimentarea Cu Apa
13.3    Canalizarea
13.4    Alimentarea Cu Gaze Naturale
13.5    Deseurile Menajere
14.    ASPECTE SOCIALE
14.1    Invatamantul
14.2    Sanatatea
14.3    Cultura
14.4    Cultele
15.    AGRICULTURA
16.    INDUSTRIA
17.    COMERTUL
18.    TURISMUL
18.1    Obiective Turistice Naturale
18.2    Obiective Turistice Antropice
18.3    Baza De Cazare
18.4    Tipul De Turism
18.5    Trasee Turistice
18.6    Perspectivele Dezvoltarii Activitatilor Turistice
19.    ETNOGRAFIE SI FOLCLOR
19.1    Portul Popular
19.2    Ocupatia Locuitorilor Si Uneltele
19.3    Obiceiurile
20.    STAREA MEDIULUI INCONJURATOR
21.    BIBLIOGRAFIA