Studiu privind implementarea parteneriatului public - privat

1.INTRODUCERE

2.PREZENTARE GENERALA
2.1Elementele Definitorii Ale Parteneriatului Public-privat
2.2Obiectivele Partenerilor
2.3Dimensiunile Parteneriatului

3.PROCEDURA DE INCHEIERE A CONTRACTULUI DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT
3.1Initierea Proiectului De Parteneriat
3.2Realizarea Acordului De Proiect
3.3Negocierea Contractului De Parteneriat
3.3.1Tipuri De Contracte
3.3.2Continutul Standard Al Contractului

4.IMPLEMENTARE PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT IN CADRUL MUNICIPIULUI ORADEA
4.1Dezvoltarea Infrastructurii De Baza
4.1.1Domeniul Energetic
4.1.2Domeniul Cailor De Transport
4.2Protectia Mediului Si Gospodarirea Deseurilor

5.CONCLUZII

6.BIBLIOGRAFIE