Studiu relatii publice. Natura juridica si misiunea organizatiei

1.    PREZENTAREA GENERALA A ORGANIZATIEI IN CONTEXTUL DE OPERARE
1.1    Denumirea, Natura Juridica Si Misiunea Organizatiei
1.2    Domeniile Generice De Activitate Generic, Principale Si Secundare
1.3    Obiective Specifice Derivata Din Misiune
1.4    Scurta Trecere In Revista A Programelor Organizatiei In Functie De Directiile Sale De Activitate
1.4.1    Promovarea Principiilor Echitatii Si A Unui Climat Interetnic Favorabil
1.4.2    Dezvoltare Comunitara Si Buna Guvernare In Comunitatile Multietnice
1.4.3    Cercetare Si Documentare Privind Minoritatile Etnice
1.4.4    Educatie Multiculturala, Burse De Studiu Si Practica Profesionala
1.4.5    Integrare Europeana
1.5    Structura De Organizare Si Conducere
1.5.1    Consiliul De Conducere
1.5.2    Comitetul Consultativ International
1.5.3    Personalul Salariat Al Crde
1.6    Reteaua De Parteneri
1.6.1    Parteneri Guvernamentali
1.6.2    Parteneriate Cu Organizatii Non - Profit Romanesti
1.6.3    Parteneriate Internationale
1.7    Structura Finantatorilor
1.7.1    Finantatorii Principali
1.7.2    Finantatorii Din Romania
1.7.3    Finantatori Internationali
1.8    Politica De Comunicare
2.    PLANIFICAREA STRATEGICA
2.1    Cercetarea
2.1.1    Analiza Mediului Intern. Tipul Organizatiei
2.1.2    Analiza Pozitiei Pe Piata. Puncte Tari Si Puncte Slabe
2.1.3    Analiza Mediului Extern
2.1.3.1    Publicurile Organizatiei
2.1.3.2    Competitia
2.1.3.3    Analiza Macromediului
2.1.3.3.1    Factori Politici
2.1.3.3.2    Factori Demografici
2.1.3.3.3    Factori Economici
2.1.3.3.4    Factori Naturali
2.1.3.3.5    Factori Tehnologici
2.1.3.3.6    Factori Sociali Si Culturali
2.1.3.4    Oportunitati Si Amenintari
2.1.4    Sinteza Rezultatelor Cercetar2. Analiza Swot
2.2    Planificarea Strategica
2.2.1    Analiza Informatiilor Din Cercetare. Revizuirea Indicatorilor Importanti
2.2.2    Aplicarea Modelului Strategic. Viziunea Succesului
2.2.2.1    Motivatie Pentru Alegerea Abordarii
2.2.2.2    Scurt Scenariu Idealizat Al Situatiei Organizationale
2.2.2.3    Analiza Diferentelor Dintre Viziunea Ideala Si Situatia Actuala
2.2.2.4    Lista Cu Cele 9 Probleme Rezultate In Urma Confruntarii Scenariului Cu Situatia Actuala
2.2.3    Graficul Directionat Care Arata Interdependenta Dintre Problemele Organizariei
2.2.4    Aplicarea Testului Cu Turnesol Pentru Cele 5 Probleme Ramase
2.2.5    Rezultatele Testului Cu Turnesol
3.    SECTIUNI
3.1    Recomandari Strategice Generale
3.2    Analiza Critica A Programului "Despre Drepturile Omului"
3.3    Recomandari Strategice Generale
3.4    Analiza Critica A Programului "Pregatirea Si Gestionarea Conflictelor La Nivelul Comunitatilor Multiculturale"